September 30, 2019

Konferencja w Krakowie Na której byliśmy sprawdzam czy tytuł się zmieści

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza w dniach 5-6 września 2019 na Konferencję: "Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych" Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z rozumieniem teoretycznym, próbą diagnozy i wynikającą z niej metody leczenia dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Teoria jak i metoda pracy psychoterapeutycznej jest efektem wieloletniej pracy klinicznej i badawczej prof. Otto Kernberga i jego współpracowników z Instytutu Zaburzeń Osobowości oraz z Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell. Prelegentami konferencji będą między innymi goście z Kanady i Stanów Zjednoczonych: prof. Karin Ensink i prof. Frank Yeomans. Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w partnerstwie z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Patronat medialny nad konferencją objął Magazyn psychologiczny "Charaktery"