May 28, 2019

Nagroda dla Kamila

Laureatem przyznawanej przez Fundację Matematyków Wrocławskich nagrody imienia Kamila Duszenki za rok 2015, w dziedzinie geometrycznej teorii grup, został Tom Church ze Stanford University, za prace dotyczące niskowymiarowej topologii, kohomologii grup arytmetycznych, a przede wszystkim za odkrycie i głębokie zbadanie nowego zjawiska w teorii kohomologii grup zwanego stabilnością reprezentacyjną.
tutaj Kamil odbiera nagrodętutaj Kamil odbiera nagrodę
tutaj ludzie kochaja Kamilatutaj ludzie kochaja Kamila